Hold času a tradici

Časopis: ČD pro Vás, červen 2019

Rubrika: Příběhy zajímavých staveb

Stavba: Radnice v Kardašově Řečici

Autoři: Petra Miškejová, Stanislav Schneeweis

Před necelými dvěma stovkami let koupila obec Kardašova Řečice za 246 zlatých od nedalekého města Jindřichova Hradce hodinový stroj pro svou novou radnici. Tehdy u toho byl prapředek současného starosty obce a už tehdy se mluvilo o tom, že tajemná soustava ozubených kol a kyvadel je unikát, jehož zhotovitelem je samotný autor pražského orloje mistr Hanuš. Tenkrát byl ovšem hodinový stroj místo na radnici “dočasně” umístěn do věže zdejšího kostela. 

Když se v roce 2012 začal v Řečici řešit problém havarijního stavu zdejší radnice, byly proto hodiny jedním z důležitých momentů při uvažování architektů o novém vzhledu budovy. Protože občané ve veřejné anketě zavrhli výstavbu zcela nového objektu a zvolili rekonstrukci stávající klasicistní stavby, měli architekti o to složitější úkol. Realizovaný návrh nové podoby rekonstruované radnice se sice ve vypsané architektonické soutěži umístil původně až na 3. místě, v následujícím jednacím řízení se ale ukázal jako nejvhodnější a nejefektivnější řešení. Vedle umístění hodin ve vikýři se sofistikovanými detaily nad novou atikou středového rizalitu zaujal také snahou zachovat co nejvíce původního a vhodným uspořádáním vnitřních prostor i ekonomickým přístupem.

Investiční náklady na celou rekonstrukci nedosáhly ani na rozpočtovaných 30 miliónu korun, přičemž například exteriér stavby změnily jen dva moderní prvky. Už zmíněný hodinový vikýř a rozměrná komínová hlavice, která v sobě nenápadně ukrývá nasávání a výdechy několika okruhů vzduchotechniky. O veškerý komfort uvnitř budovy se tak starají soudobé technologie, které by měly i v budoucnu zajistit nízké provozní náklady při vysoké kvalitě vnitřního prostředí. Zatímco tedy zvenku proběhla rekonstrukce velmi nenápadně, o to více se změnilo vnitřní uspořádání radnice. Všechny úřední provozy jednotlivých kanceláří byly přesunuty do přízemí a dají se flexibilně skládat tak, aby vždy vyhovovaly měnícím se požadavkům správy města. Oproti tomu byl např. archiv úřadu přesunut z přízemí do patra, kde nyní navazuje na prostory knihovny. Vedle ní zůstala v poschodí zachována také klubovna, která bude užívána především místními spolky a sloužit zároveň jako zázemí pro účinkující při akcích.

Realizace projektu ukázala, že citlivý přístup architektů při rekonstrukci budovy může i při zachování všech historických prvků zcela vyhovovat současným potřebám společnosti a i díky tomu se mohla na náměstí J. Hrubého znovu zaskvět ojedinělá dominanta obce. Současný starosta se svými spolupracovníky může tedy s klidným svědomím předat následujícím generacím dílo, o jehož existenci se přičinil už jeho prapředek.

Info box:

Projekt mapující čtvrtstoletí stavitelství a architektury v České republice a českých staveb v zahraničí. Přihlaste své stavby a rekonstrukce od roku 1993 do konce února. www.stavbactvrtstoleti.cz