PARTNEŘI PROJEKTU

Senát Parlamentu České republiky

Asociace krajů České republiky

Czech Tourism

Hlavní město Praha

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Ústecký kraj

Hospodářská komora České republiky

Českomoravská konfederace odborových svazů

Trimexo

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

ODBORNÍ PARTNEŘI

Akademie věd ČR

Významné vědecké centrum pracující na řadě výzkumných úkolů z oboru stavitelství aplikovaných ve světě i u nás

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Nositelka špičkového technického vzdělání, výzkumu a inovací je výrazným zdrojem stavebních odborníků

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Profesní organizace sdružující nejvýznamnější stavební dodavatele ČR, jejímž úkolem je koncipovat a prosazovat zájmy stavebního oboru

Sdružení pro výstavbu silnic

Garant kategorie Dopravní stavby sdružující nejvýznamnější experty jednoho z největších odvětví stavitelství

Česká silniční společnost

Společnost expertů a firem na výstavbu a materiály liniových staveb a garant kategorie Dopravní stavby

Český svaz stavebních inženýrů

Tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků činných ve výstavbě

Ředitelství silnic a dálnic

Největší investor silničních a dálničních staveb budovaných do majetku státu

Obec architektů

Garant kategorií Architektura, Rekonstrukce, významným partnerem projektu Stavba čtvrtstoletí a vypisovatelem nejvýznamnější české architektonické soutěže Grand Prix Obce architektů.

Development News

Ve spolupráci s námi přináší pohledy na retrospektivu developerské i další výstavby za posledních 25 let a je odborným garantem kategorií Administrativní budovy.

PGA of Czech Republic

Je důležitým partnerem mnoha českých golfových resortů a hřišť jako jednoho z nejrychleji rostoucích odvětví krajinářské architektury u nás.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Garant koncepce rozvoje stavebnictví v rámci inovační strategie do roku 2030.

MAAARS advokáti

Advokátní kancelář se zaměřením na nemovitostní, autorské a obchodní právo.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Česká televize

Zpravodajsky plošně i v krajích, redakčně v pravidelných pořadech, seriál o nejzajímavějších stavbách.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Deník

Celostátní regionální noviny s nejsilnějším zásahem do vašich domovů. Provází Vás aktualitami projektu Stavba čtvrtstoletí a přináší stavby z vašeho bezprostředního okolí i tipy na výlety.

ČD pro vás

Klientský magazín Českých drah dostupný zdarma zákazníkům ČD. Dosahuje pravidelné čtenosti 1 000 000 čtenářů měsíčně. Každý měsíc Vám přináší poutavé vyprávění nejzajímavějších staveb a rekonstrukcí uplynulého čtvrtstoletí.

Noviny a Novinky z Prahy a Berlína

Ve speciální rubrice Obzory stavitelství informuje o stavbách čtvrtstoletí u nás a v dalších 14 zemích Evropy.

Kudyznudy.cz

Ve spolupráci s projektem Stavba čtvrtstoletí objevuje a informuje o nových zajímavých stavbách, které stojí o pozornost cestovatelů

Development News

Nejlepší časopis pro developery, investory, města, stavební firmy a architekty na českém trhu.

Architekt+

Nejstarší a nejvýznamnější český oborový magazín prezentující špičkové realizace architektů

Stavitel

Nejvýznamnější partner pro odborníky ve stavebnictví, který Vám přináší články o nejlepších stavbách uplynulého čtvrtstoletí a výsledky odborné ankety.

Silnice mosty

Zpravodaj pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic a dalších odborníků ze silničního hospodářství. Na svých stránkách přináší výsledky a aktuality z projektu Stavba čtvrtstoletí.

Konstrukce

Ďábel prý tkví v detailu… A právě o stavebních detailech, konstrukčních prvcích, tradičních i inovativních materiálech, progresivních technologiích… O tom všem seznamuje odbornou veřejnost již 20 let časopis KONSTRUKCE a jeho elektronická verze.

Silniční obzor

Měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství.