Obrova šlápota

Časopis: ČD pro Vás, srpen 2019

Rubrika: Příběhy zajímavých staveb

Stavba: Panorama Golf Resort Kácov

Autoři: Petra Miškejová, Stanislav Schneeweis

Golfová hřiště se do roku 1993 dala v České republice spočítat prakticky na prstech jedné ruky. Od té doby však tento specifický obor urbanismu a krajinné architektury zažil nebývalý rozmach a dnes je jich tu k dispozici více než sto.

Jedním z nejnovějších resortů je Panorama golf Kácov z dílny jednoho z předních českých architektů golfových hřišť, Libora Jiráska. Celkem přes 120 ha intenzivně využívaných zemědělských ploch, ohrožených vodní a větrnou erozí, bylo převedeno do režimu stabilizovaného přírodního a přírodě blízkého prostředí s maximálním zadržováním dešťové vody. Prostředí, které v jednom z meandru řeky Sázavy neznásilňuje krajinu svojí globalizovanou umělostí, ale naopak ji kultivuje a zviditelňuje to, co je na ní silné a krásné.

Stejně jako hřiště, je v této logice přírodě podřízena a jí inspirována také klubovna, coby architektonická dominanta celého prostoru. Od počátku šlo všem zainteresovaným o vytvoření budovy, která nebude sloužit jen jako prosté zázemí golfistům, nýbrž jako umělecké dílo, které v harmonii s přírodou podtrhne krásu tohoto koutu Posázaví. Jejím autorem je architekt profesor Martin Rajniš a jeho ateliér Huť architektury, charakteristická realizaci budov v harmonii s okolním prostředím, práci s přírodními materiály a inovativními kreacemi týkající se jak staveb, tak jejich designu. Přesně taková je třeba jeho Poštovna na Sněžce nebo vzducholoď Gulliver, coby součást Centra současného umění DOX.

“Když jsme se s kolegou Davidem Kubíkem dozvěděli, že se můžeme, byť za poměrně složitých podmínek, účastnit soutěže na její realizaci, nechali jsme všechno ostatní ihned plavat. Doslova uhranutí kouzlem zdejšího okolí jsme na hlavní nápad řešení stavby nečekali dlouho. Najednou se před námi vynořil obří golfista, který otiskl do měkké hlíny svou botu téměř na vrcholu temene kopce tam, kde investoři zabodli prst do plánu. Po obvodu obrovy gigantické šlápoty o velikosti 100 x 50 metrů vznikly z nakupené hlíny valy, do nichž jsme vysekli segment a klubovnu umístili právě sem” říká profesor Rajniš.

Vnější stranu klubovny tvoří terasa s panoramatickým výhledem na golfové hřiště. Její vzdušná a moderní konstrukce na některých fotografiích vypadá, jakoby se vznášela na vodě. Viditelnou dominantou budovy je důmyslný stínící systém tvořený bytelnými lopatkami inspirovanými větrnými mlýny. Klubovně dominuje dřevo, sklo a kámen, zejména žula.

První nadzemní podlaží obsahuje základní části, které má podobná budova mít. Jídelnu, bar, shromažďovací prostory. Zázemí, t.j. obchod s golfovým zbožím, administrativa, kuchyň, sklady jsou umístěny u severní strany budovy. Naopak s terasou na opačném konci komunikuje restaurace s jedinečnou gastronomií, foyer a multifunkční místnosti. Na druhém podlaží jsou hotelové pokoje se stíněnými terasami a s výhledem na dvacetisedmijamkové hřiště. Hned před klubovnou je několik jezer napájených z řeky Sázavy, složených do prostorového vějíře. Při bezvětří vytváří jezírka zrcadla v nichž se klubovna odráží a vzniká tak dokonalý pocit harmonie, který se zabydlel v české krajině už v baroku.

Jedinečná je rovněž symbióza architektonického pojetí klubovny s jejím interiérem, který pochází z dílny ing. arch. Mojmíra Ranného. Veškerá jeho díla a návrhy provází dokonalý design, funkčnost a prvotřídní kvalita. Stavba také splňuje veškeré parametry tzv. inteligentního domu, který si své priority nastavuje a řídí sám prostřednictvím centrálních řídících systémů.

Celkem čtyřikrát se z gruntu předělával projekt okolí klubovny, aby na budovu a také z ní byl co nejlepší výhled. Pro získání potřebného odstupu, bez kterého žádná budova nevynikne, bylo odsunuto přes 100 tisíc kubíků materiálu a snížen hřbet kopce, který zakrýval výhled oběma směry.

"Když je Pánbůh doma, občas vznikne stavba, kterou architekti vidí ve svých snech. Neskromně si teď troufneme tvrdit, že golfová klubovna v Kácově k takovým stavbám patří. Stojí majestátně, ale zároveň pokorně, jakoby si byla plně vědoma krásy a nedostižnosti okolní krajiny a zároveň říkala: Milovníci golfu a přírodních krás pojďte spočinout v mých jedinečných prostorách. Nabízím vám dokonalou symbiózu! Za nás musím přiznat, že z této stavby máme fakt radost a doufáme, že přinese spoustu blažených zážitků všem, komu bude sloužit.", přemýšlí nahlas Martin Rajniš.

Info box:

Projekt mapující čtvrtstoletí stavitelství a architektury v České republice a českých staveb v zahraničí. Přihlaste své stavby a rekonstrukce od roku 1993 do konce února. www.stavbactvrtstoleti.cz