Lanovím opředená krása

Časopis: ČD pro Vás, září 2019

Rubrika: Příběhy zajímavých staveb

Stavba: Rozhledna Vysoká, Tachov

Autoři: Petra Miškejová, Stanislav Schneeweis

Rozhledna – málokteré slovo tak jednoduše a přitom libozvučně vystihuje účel toho co označuje. Jedná se o ten druh stavby, který u nás v poslední době zaznamenal nebývalý a ne vždy smysluplný nárůst. 

Ovšem stavba, která vyrostla v roce 2014 na kopci Vysoká smysl dává. Vznikla v rámci nové koncepce zatraktivnění města Tachov a jeho okolí. Volně navazuje na zdejší rekreačně sportovní městskou zónu, odevšad je dobře viditelná a svým urbanistickým řešením se stala novou součástí městské siluety. Je cílovým bodem každodenních vycházek lidí i častou zastávkou na turisticky frekventované cestě k jízdárně ve Světcích.

U té se alespoň na chvilku zastavme. Byl by hřích ji opomenout. Jedná se o jednu z nejhonosnějších památek v kraji a každého ohromí svou architekturou a proporcemi. Postavit ji dal v polovině 19. století kníže Alfréd Windischgrätz a po Španělské dvorní jízdárně ve Vídni je druhou největší ve střední Evropě. Tak jako mnoha jiným zdejším stavbám hrozil také jízdárně v 80. letech definitivní konec. Byla určena k demolici. Naštěstí na to ale nebyly peníze. Díky tomu můžeme i dnes obdivovat třeba úchvatné prostory jezdecké haly s unikátním dřevěným stropem nebo rekonstruované knížecí lóže. Ale teď zpět k původnímu bodu našeho zájmu.

Když od jízdárny pozvolna vystoupáte turistickou stezkou skrze listnatý les na vrchol Vysoké, budete míjet ještě jedno neméně zajímavé historické místo. Betonový památník tu připomíná střed husitského vojska, vedeného Prokopem Holým, které tu v srpnu 1427 „vyprášilo kožich“ rytířům třetí křížové výpravy. Ti tenkrát měli z husitů takový respekt, že většina z nich raději vzala do zaječích. Za památníkem nad stromy už ale vidíte siluetu rozhledny, která svým tvarem připomíná postavu štíhlé ženy, lodní stěžeň, figurku šachové dámy, husitský kalich nebo přesýpací hodiny, fantazii se meze nekladou. V každém případě je rozhledna elegantní, štíhlá a neobyčejně zajímavá. Svůj elegantní vzhled cudně halí pod průhlednou košilku lan, které jí objímají. Základnu rozhledny tvoří tři metry vysoká železobetonová stěna obložena kamenným zdivem a lemovaná lavičkami. Nad ní se vzhůru vytahuje ocelový sloup s točitým schodištěm, jehož hmota se ale jako někam vytrácí. Potřebnou stabilitu konstrukce a její pevnost zajišťují už zmíněná celkem subtilní lana, jejichž statickou funkci jim neznalý člověk nechce věřit.

Ani při pobytu na horní vyhlídkové plošině nechová jako obyčejná rozhledna. Nekývá se jako kyvadlo, ale její obvodová lana směřují výkyvy plošiny do kruhového pohybu připomínající houpání paluby lodi nebo ladné pohyby sukně vlnící se na bocích ženy. Stačí tedy trochu fantazie a na horní plošině jsme na vyhlídce lodního stěžně plujícího k poznání nikoliv dalekých krajů, ale k objevům nových pohledů na okolní krajinu domova tak důvěrně známou. Tak charakterizují novou dominantu Tachova její autoři Oldřich a Jiří Hyskovi a David Chmelík.

Info box:

Projekt mapující čtvrtstoletí stavitelství a architektury v České republice a českých staveb v zahraničí. Přihlaste své stavby a rekonstrukce od roku 1993 do konce února. www.stavbactvrtstoleti.cz