Český luxus za švýcarské peníze

Časopis: ČD pro Vás, říjen 2019

Rubrika: Příběhy zajímavých staveb

Stavba: Berounské přednádraží, Beroun

Autoři: Petra Miškejová, Stanislav Schneeweis

Celkem šest projektů modernizace dopravní infrastruktury v České republice podpořil finančně program česko - švýcarské spolupráce. Mezi nimi také multimodální uzel veřejné dopravy v Berouně.

Pod tímto trochu záhadným názvem se skrývá prostý přesun autobusového nádraží do bezprostřední blízkosti toho vlakového. Hlavní část projektu, který je největší městskou investicí posledních let, proto spočívala ve vytvoření jednoho dopravního terminálu, jenž propojil nejen autobusovou a vlakovou dopravu, ale také umožnil cestujícím z okolních obcí u nádraží zaparkovat svá auta a pokračovat dále  veřejnou dopravou. Beroun se tak připojil k celosvětovému trendu kdy se výchozí bod pro veškerou dopravu, hromadnou i individuální soustředí na jedno místo.

Původní stav byl v Berouně už delší dobu zcela nevyhovující. Obě nádraží byla od sebe vzdálená více než půl hodiny chůze, to autobusové bylo navíc bez odpovídajícího zázemí. Chyběla sociální zařízení, krytá čekárna nebo jakákoli možnost parkování. Počet obyvatel samotného města i přilehlých obcí dlouhodobě roste a podle prognóz demografů tato čísla dále porostou, přičemž velká část z nich dojíždí denně do dvacet kilometrů vzdálené  Prahy. Ať už za prací, studiem či kulturou. Z Berouna se tak, především v pracovní dny, stávalo jedno velké parkoviště. A situace se ještě zhoršila po zpoplatnění parkovacích ploch v Praze-Zličíně, které mnozí využívali jako odstavná parkoviště na celý den.

Z nového přestupního terminálu, kdy po vystoupení z vlaku a několika desítkách metrů chůze už sedíte v autobuse, mají prospěch nejen obyvatelé města, ale i okolních obcí. O tom, že ho využívají ve velké míře svědčí nejen využívaná kapacita vlaků a autobusů, ale i úvaha vedení města a dalším navýšení počtu parkovacích míst na parkovištích P+R, které se nachází v bezprostřední blízkosti nádraží.

Vlaky a autobusy teď jezdí tak často, že čekací doba na spojení, třeba do už zmíněné Prahy a zpět, netrvá déle než 15 minut. Cesta z nového nádraží do centra Prahy trvá zhruba půl hodiny takže představuje vhodnou alternativu k jízdě autem po velmi často přeplněné dálnici D5.

Stavba byla dokončena už v roce 2015. Díky úsporám, které vznikly při její realizaci bylo ale možno realizovat řadu dodatečných aktivit. Jedná se především o revitalizaci prostoru původního nádraží, kde vznikly parkovací plochy, sloužící jako další záchytné parkoviště pro veřejnost. Zbývající prostor byl využit pro vybudování cyklostezky a městské zeleně. K tomu byl ve městě vybudován také systém tak zvaných bike boxů - uzavřených plechových kójí, ve kterých si můžete bezpečně uložit svá kola a osobní věci. Sestavy těchto boxů byly umístěny na několika místech ve městě, které slouží obyvatelům i návštěvníkům a také v areálech základních a středních škol.

Info box:

Projekt mapující čtvrtstoletí stavitelství a architektury v České republice a českých staveb v zahraničí. Přihlaste své stavby a rekonstrukce od roku 1993 do konce února. www.stavbactvrtstoleti.cz