Viktorie, která vážila 1800 tun

Časopis: ČD pro vás, únor 2020

Rubrika: Příběhy zajímavých staveb

Stavba: Ejpovický tunel, Plzeň

Autoři: Stanislav Schneeweis, Petra Miškejová

Asi jste hned pochopili, že v našem článku nepůjde tentokráte o jednu z nejvýznamnějších panovnic na britském trůnu, od jejíhož narození letos uplynulo 200 let. Viktorie, kterou zde zmiňujeme, byla vedle své hmotnosti také 115 metrů dlouhá, s průměrem řezné hlavy téměř deset metrů a její motor měl výkon 3600 kW. Hovoříme o razícím štítu, pokřtěným tímto jménem, mladší sestře Tondy a Adély, kteří razili výstavbu pražského metra. Vyroben byl proto, aby prorazil tzv. Ejpovický tunel a místní fotbaloví fanoušci už jistě tuší i to, že jméno dostala podle plzeňského klubu.

Jedná se o stavbu tzv. inženýrskou, jejímiž autory jsou projektanti, statici a další inženýři, ale ne architekti. Je to stavba liniová, což znamená, že u ní výrazně převládá jeden rozměr, délka. Jde o první železniční tunelový komplex v Česku, vyražený metodou TBM, která je jedním z nejmodernějších tunelářských způsobů práce. Systém dvou jednokolejných tubusů, propojených mezi sebou spojovacími chodbami, které se v mnoha ohledech chovají jako samostatné tunely je v českém prostředí naprostým unikátem. Chlubí se celou řadou nej. Je nejdražším i nejdelším železničním tunelem s délkou 4 150 metrů. Kolejiště není uloženo, jak bývá standartní, ve štěrkovém podloží nýbrž ve speciálních panelech, které přinášejí vyšší stabilitu koleje, snazší údržbu a zlepší přístupnost tunelu např. záchranářům. Po stranách tunelu vedou bezpečnostní chodníky, pod nimiž jsou položeny kabely a suchovod pro případ požáru. Tunel s vnitřním průměrem 8,7 metru je zařízen i ochranou portálů a kamerami, které v běžných evropských tunelech obvyklé nejsou. Má laserový systém, jenž detekuje pohyb. Cokoliv většího než liška tak automaticky vyvolá poplach a systém okamžitě posílá informace do Rokycan, Prahy, drážním hasičům i dispečerskému pracovišti v Plzni. Díky tomu zde mohou jet rychlíky až 160ti kilometrovou rychlostí.

Ejpovický tunel je součástí projektu páteřní transevropské dopravní sítě, který vedle jiného přinesl zkrácení délky trati mezi Rokycany a Plzní o šest kilometrů, přičemž se komfort cestujících zvýšil výstavbou nových zastávek a nástupišť. Ty získaly také nové osvětlení, bezbariérové přístupy a informační zařízení. V rámci výstavby bylo postaveno několik nových mostů nebo zrekonstruované stávající. Vlaky nyní zvládnou novou trasu za 11 minut, což je o devět minut méně než před zprovozněním tunelu a dvakrát rychlejší než nejrychlejší autobus. Také doba cestování vlakem mezi Plzní a Prahou se snížila na hodinu a 20 minut a je rovněž rychlejší než autobus z Plzně do centra Prahy.

Velký přínos má tato součást mezinárodní trasy pro příměstskou dopravu.  V rychlících i v osobních a spěšných vlacích vzrostl počet cestujících po zprovoznění všech nových objektů o deset až 15 procent. Tento trend je pozitivní především v tom, že se v oblasti mohly zrušit souběžné autobusové spoje a cestující přitom nevyměnili autobus za automobil. I díky tunelu se tak teď Rokycany staly předměstím Plzně a očekává se jejich masivní rozvoj.

Info box:

Projekt mapující čtvrtstoletí stavitelství a architektury v České republice a českých staveb v zahraničí. Přihlaste své stavby a rekonstrukce od roku 1993 do konce února. www.stavbactvrtstoleti.cz