Z biotopu na zámek

Časopis: ČD pro vás, srpen 2020

Rubrika: Příběhy zajímavých staveb

Stavba: Zámek a biotop Oslavany

Autoři: Stanislav Schneeweis, Petra Miškejová

Krajina na jih od Brna je charakteristická především zemědělskou výrobou a vinařstvím. Tato tradice se odráží také v nejednom zdejším rodovém erbu či městském znaku. Nejinak je tomu v případě města Oslavany. 

Zdejší zámek, jehož průčelí zdobí řada těchto artefaktů, je původně nejstarším ženským cisterciáckým klášterem na Moravě, založeným v roce 1225 a vysvěceným v r. 1228, a to dokonce za přítomnosti krále Přemysla Otakara I. s rodinou.  Už jen to vypovídá o mimořádném významu objektu, který roku 1525 přešel do světských rukou, a rodem Althanů byl přebudován na renesanční zámek. Více než pět století se zde pak, stejně jako v okolních obcích, zemědělství a pěstování révy poměrně dařilo. Od poloviny 17. století se tu navíc rozvíjela řemeslná výroba fajánse - bílé keramiky s modrým dekorem.

     Výrazný zlom v existenci obce ovšem nastal v roce 1760, kdy na jejím katastru našel vrchnostenský správce Riedl uhlí. Tímto nálezem se dějiny Oslavan od okolních obcí začaly výrazně lišit. V podstatě ihned se začalo se systematickou těžbou černého uhlí, přičemž Oslavany byly jediné místo na Moravě, kde se dolovalo. Velký rozvoj těžby nastal na přelomu minulého století a zejména pak po roce 1913, kdy byla v Oslavanech postavena tepelná elektrárna, jedna z největších v Rakousku-Uhersku.

Charakter Oslavan se tím zásadně změnil. Zejména v 50. a 60. letech minulého století, kdy socialistické budování potřebovalo pro svůj průmysl každou tunu uhlí a doly zase každou ruku. Pro nově přibývající horníky bylo vybudováno zcela nové sídliště, které se také stalo novým centrem obce. Takto intenzivní těžba ale netrvala dlouho a poslední uhlí ze zdejšího dolu Kukla bylo vytěženo v roce 1973. Elektrárna ukončila svůj provoz o dvacet let později. 

Město začalo znovu hledat svou tvář. Centrum dění se vcelku logicky vrátilo tam, kde vše začalo. Ke klášteru, respektive zámku a jeho zahradám. A to tak, aby nové centrum bylo organicky propojeno s nejstarší částí města, tedy zámeckým areálem a zámkem samotným. Úplně nové náměstí bylo vystavěno na místě bývalého zámeckého hospodářského dvora včetně nového, moderního bytového domu. Zároveň probíhá postupná a náročná rekonstrukce zámku a jeho zahrady. Jednou ze základních myšlenek při úvahách o její revitalizaci bylo otevřít toto vzácné a neopakovatelné místo jako sportovně-relaxační prostor široké veřejnosti. Zároveň šlo ale přitom o to, zachovat zde co nejvíce původních prvků, které zůstaly v průběhu věků v zahradě v nějaké podobě dochovány. Citlivě propojit „staré s novým“ tak, aby výsledek revitalizace na první pohled vypovídal o tom, že se jeho návštěvníci ocitli v historicky mimořádně cenném prostoru.

Součástí zahrady je tak dnes víceúčelové hřiště s tenisovými kurty, dětská hřiště pro malé a větší děti, venkovní fitness, geopark a také úplně nový koupací biotop. Milovníkům koupání ve vodě bez chemie (vodu v takovém systému čistí pouze rostliny, řasy a mikroorganismy, vysazené do štěrkového podloží), nabízí dva tisíce metrů čtverečních ke koupání i k aktivnímu odpočinku. A jako bonus ještě i fascinující výhled na oslavanský zámek. 

A pokud návštěvu Oslavan naplánujete na září, můžete se připojit i k tradičním Oslavanským historickým slavnostem, na které se můžete nechat přivézt speciálně vypraveným parním vlakem Českých drah. 


Info box: