Z nouze ctnost v Kopřivnici

Časopis: ČD pro vás, září 2020

Rubrika: Příběhy zajímavých staveb

Stavba: Muzeum automobilů Tatra

Autoři: Stanislav Schneeweis, Petra Miškejová

Kopřivnice, město, jehož název ve světě zřejmě nejvíce proslavila “česká lokomotiva” - Emil Zátopek. Příznivci automobilismu by tvrdili, že přinejmenším stejně se ale zasloužila další zdejší legenda - Tatra 815 6x6. Fenomenální vozidlo, které s Karlem Lopraisem za volantem několikrát vyhrálo nejtěžší dálkovou automobilovou soutěž na světě, Rallye Dakar.

Automobilka TATRA, ve které tato ojedinělá auta vyrobili, patří k nejznámějším českým strojírenským podnikům. Navíc se pyšní i nejdelší nepřetržitou tradicí výroby kolových dopravních prostředků na světě! Není tedy náhodou, že právě letos, kdy si kopřivnická společnost připomíná 170. výročí svého vzniku, zde dochází k finalizaci projektu Muzeum automobilů Tatra. Jeho výstupem bude nově koncipovaná výstavní hala, která v uživatelsky a odborně atraktivní expozici umožní zpřístupnění dosud nevystavovaných exponátů.

Zatím se přes 200 exponátů, dokumentujících a chránících obraz zrození a historického vývoje prvních dopravních prostředků v tehdejším Rakousko-Uhersku, především ale automobilů značky Tatra, nachází hned ve třech muzeích s jednou stálou expozicí. Ke vzniku jí v roce 1997 pomohla dostavba dlouho nedokončené přístavby zdejšího kulturně – osvětového zařízení, takzvaného KOZ. Rozestavěný objekt z 80. let dostal nový obsah, kterému musela odpovídat konečná koncepce stavebních úprav. Konečné tvarosloví plně odpovídá trendům konce „devadesátek“. Přístavba byla definována jako kontrastní hmota s převážně skleněnou fasádou, v čelní části sešikmenou, jež navazuje na poměrně komplikované tvarosloví původní budovy. Tím se zároveň vyřešil palčivý estetický problém uprostřed města a ani po více než dvaceti letech tu nepůsobí rušivě.

Komunikaci s vnějším prostorem zajišťuje diagonálně natočené venkovní schodiště napojené na hlavní pěší tah do centra. Řeší bezbariérový přístup do budovy i přístup na parking. U vstupu do prvního podlaží je do prostoru vytažená výrazná pergola, která do roku 2018 sloužila jako kryt exponátu Slovenské strely, svého času daleko nejrychlejšího vlaku na tuzemských kolejích. Už v době svého vzniku, v polovině 30. let minulého století, byla také designerským unikátem, jenž se na přelomu tisíciletí stal rovněž nedílnou součástí veřejného městského prostoru.  

Bylo nutné přehodnotit funkci hlavního sálu (původně divadelního), doplnit stavbu o nové konstrukce jako například hydraulickou plošinu pro vertikální posun exponátů či přístavbu s rampou pro expozici nákladních aut. Výstava provádí návštěvníka umělou krajinou s množstvím světelných, zvukových a pohledových efektů do 2. podlaží. Do centrální expozice se dostane také přes Panoptikum – aranžovaný prostor zobrazující prostředí a dobu vystavených exponátů. Ve 2. podlaží pokračuje prohlídkou, která je zakončena Relaxačním centrem určeným třeba k zažití dojmů. Dispoziční řešení navíc umožňuje samostatný provoz jednotlivých částí budovy. Z boční strany budovy skrz prosklenou stěnu je zajištěn návoz exponátů na místo určení přímo z terénu. 

Právě během návštěvy tohoto muzea si lze asi nejlépe uvědomit, že život bez aut si už ani nedokážeme představit. Jsou to aerodynamické vozy, které svým designem dodnes ovlivňují celosvětový vývoj, vozy se vzduchem chlazeným motorem, ale také prototyp motorových saní, osmiválcový tankový motor, akrobatický dvouplošník, podvozky, karosářské studie a samozřejmě vůbec první zde vyrobený automobil "Präsident". Tatrovka tu představuje sbírku těch opravdu nejkrásnějších automobilů a zajímavostí. Nejen pro svůj obsah, ale i poutavě vyjádřený prostor, který pro tyto účely vznikl se Technické muzeum TATRA stalo cílem statisíců návštěvníků. 

Info box: