Je to KUPE nebo vodárenská věž?

Časopis: ČD pro Vás, leden 2019

Rubrika: Příběhy zajímavých staveb

Stavba: KUPE v Opavě

Autoři: Petra Miškejová, Stanislav Schneeweis

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá a krátká. Obojí. Z bývalé vodárenské věže, která stojí přímo na východním nádraží v Opavě a dlouhá léta sloužila jako zásobník vody pro parní lokomotivy Ferdinandovy severní dráhy je nyní jedinečný kulturně-umělecký prostor, KUPE. 

Věž stála na opavském východním nádraží, které je součástí Ferdinandky, jak říkají železničáři Ferdinandově severní dráze vedoucí z Vídně do Bohumína a dále na sever dodnes, od roku 1892. Patrový objekt z režného zdiva skrýval ve svých útrobách nýtované ocelové nádrže, které se plnily vodou z místní studny a za použití čerpadel byla voda rozváděna ke koncovým bodům na jednotlivých nástupištích. Pro zvýšení kapacity byly následně k věži přistaveny uhelna, určena k výrobě páry pro předtápění vlakových souprav a kotelna, jejichž součástí byl také devatenáct metrů vysoký komín. Vznikla tak jedinečná stavba, a to nejen svým stavebním vývojem, ale i neopakovatelností ve stavebním fondu železnice, která byla zapsána na seznam kulturních památek. 


Začátkem osmdesátých let po zrušení parního provozu na železnici byla věž uzavřena. Tím začala, tak jako u mnoha podobných objektů, jenž přestaly sloužit svému původnímu účelu, její postupná devastace a z budovy se stávala ruina. Navíc ostře kontrastující s velmi dobře provedenou rekonstrukcí výpravní budovy nádraží. 

Stav chátrajícího objektu nedal poté, co české dráhy zařadily věž mezi zbytné nemovitosti určené k prodeji, spát celoživotnímu fanouškovi železniční dopravy, podnikateli Vladimíru Peringerovi. Stavbu znal už od dětství, neboť s dědou železničářem trávil na nádraží mnohé prázdniny. Proto jedinečný industriální objekt koupil a s řadou dalších příznivců započal s jeho záchranou pro další generace. Budova mající přístup také z uliční strany a její další prostorové rezervy se stala zajímavou architektonickou výzvou. Té se autoři projektu zhostili se ctí a dnes slouží věž jako jedinečný multifunkční prostor. Byly zbourány všechny bezcenné přístavby a nahrazeny novými, architektonicky sladěnými a odpovídající potřebám kulturního centra. Vznikla zde inspirativní umělecká laboratoř vybízející tvůrce k novým nápadům a uměleckým počinům. Zdejší dramaturgie v něm vytváří kulturní mix, který může zahrnovat cokoliv čemu prostory KUPE vyhovují. Jmenovatelem všeho je ovšem vysoká umělecká úroveň a autentičnost. 

Jádrem budovy bývalé vodárenské věže je nyní galerie specializující se na výstavy fotografií a úzce spolupracující s Institutem fotografie Opavské univerzity. Často se ovšem mění v kinosál uvádějící artové filmy, divadlo, besední sál či koncertní pódium. Zájem je tak veliký, že o vstupenky se mnohdy losuje. Objekt je navíc ozvláštněn neobvyklými artefakty zdejšího slavného rodáka, sochaře profesora Kurta Gebauera. A protože se jeho dílo často do galerií nevejde, nelze se divit, že na terase věže se setkáte s jeho nezaměnitelným trpaslíkem či vás překvapí housenky vylézající z oken. A kdybyste přijeli do Opavy jinak než vlakem na zdejší východní nádraží, rozhodně vás sem přivedou svítící nohy, další Gebauerův artefakt tentokráte čouhající z komína. 

Info box:

Projekt mapující čtvrtstoletí stavitelství a architektury v České republice a českých staveb v zahraničí. Přihlaste své stavby a rekonstrukce od roku 1993 do konce února. www.stavbactvrtstoleti.cz