Stavba se načítá

Palác Myslbek, Praha

Novostavba

Datum zahájení: 1993

Datum dokončení: 1996

Cena stavby: 700 000 000 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro obchod a služby, Architektura

Přihlašovatel

AHK architekti

Autor

Zdeněk Hölzel, Jan Kerel, Claude Parent - sdružení architektů

Projektant

FCC - První česká projekční a stavební, a.s. - zanikla sloučením se společností Průmstav , a.s

Dodavatel

FCC - První česká projekční a stavební, a.s. - zanikla sloučením se společností Průmstav , a.s

Investor

MYSLBEK a.s.

Uživatel

MYSLBEK a.s.

Poloha stavby

Adresa

Na Příkopě 19/21 + Ovocný trh 8/10