Stavba se načítá

Sportovní hala Dolní Břežany

Novostavba

Datum zahájení: 9/2016

Datum dokončení: 10/2017

Cena stavby: 107 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro tělovýchovu a sport

Přihlašovatel

Obec Dolní Břežany

Autor

SPORADICAL, Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a. s

Dodavatel

PKS stavby a.s.

Investor

Obec Dolní Břežany

Uživatel

Základní a mateřská škola Dolní Břežany

Poloha stavby

Adresa

Za Pivovarem, Dolní Břežany