Stavba se načítá

Kampus Masarykovy univerzity, Brno

Novostavba

Datum zahájení: 1.1.2004

Datum dokončení: 31.12.2014

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro tělovýchovu a sport, Architektura, Urbanistický celek

Přihlašovatel

A PLUS a.s.

Autor

Karel Tuza, Petr Uhlíř

Projektant

A PLUS a.s.

Dodavatel

Metrostav, Imos, Konsit, Veselý, Essox, OHLŽS a další

Investor

Masarykova Univerzita

Uživatel

Lékařská fakulta MU, Přírodovědecká fakulta MU, Fakulta sportovních studií MU, Ceitec, Ceseb, Receto

Poloha stavby

Adresa

Brno Bohunice