Stavba se načítá

Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Brno

Novostavba

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

A PLUS a.s.

Autor

Petr Uhlíř, Karel Tuza

Projektant

A PLUS a.s.

Investor

Česká zemědělská a potravinářská inspekce

Uživatel

Česká zemědělská a potravinářská inspekce

Poloha stavby

Adresa

Květná ul., Brno