Stavba se načítá

Svět techniky - Science and Technology Centrum, Ostrava

Novostavba

Datum zahájení: duben 2012

Datum dokončení: únor 2014

Cena stavby: 564 200 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Architektura

Přihlašovatel

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Autor

Josef Pleskot

Projektant

Josef Pleskot

Dodavatel

Sdružení pro výstavbu budovy Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice

Investor

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Uživatel

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Poloha stavby

Adresa

Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava