Stavba se načítá

Hlavní oltář z kostela Nejsvětější Trojice, Křemešník

Datum zahájení: 1.5. 2005

Datum dokončení: 11.7. 2012

Kategorie: Rekonstrukce památky, Sakrální stavba

Přihlašovatel

Římskokatolická farnost Pelhřimov

Dodavatel

Jaroslav Benda - restaurátor uměleckých děl

Investor

Římskokatolická farnost Pelhřimov

Uživatel

Římskokatolická farnost Pelhřimov

Poloha stavby

Adresa

Křemešník