Stavba se načítá

Rekonstrukce autobusového nádraží, Hlučín

Rekonstrukce

Datum zahájení: 12/2004

Datum dokončení: 12/2005

Cena stavby: 32 940 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba technické infrastruktury, Dopravní stavba, Veřejné prostranství, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Město Hlučín

Autor

Radim Čech

Projektant

Radim Čech

Dodavatel

ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s.

Investor

Město Hlučín

Uživatel

Město Hlučín

Poloha stavby

Adresa

parcela č. 118, k.ú. Hlučín