Stavba se načítá

Hospoda Máslovice

Rekonstrukce

Datum zahájení: 05/2017

Datum dokončení: 06/2018

Cena stavby: 8 900 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro kulturu a osvětu, Stavba pro obchod a služby, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Obec Máslovice

Autor

Atelier bod Architekti s. r. o.

Projektant

Atelier bod Architekti s. r. o.

Dodavatel

KyraStav spol. s r. o.

Investor

Obec Máslovice

Uživatel

Obec Máslovice

Poloha stavby

Adresa

Pražská 16, Máslovice, 25069