Stavba se načítá

Náměstí v Čeladné

Novostavba

Datum zahájení: 1999

Datum dokončení: 2008

Cena stavby: 277 774 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Architektura, Bytový dům/komplex, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Obec Čeladná

Autor

Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., Doc. Ing. arch. Václav Dvořák

Projektant

AACservis spol. s r.o.

Dodavatel

Alpine Bau CZ, s. r. o., SILNIČNÍ STAVBY A MOSTY, s. r. o. Valašské Meziříčí, VOKD, a. s., D5, a. s.

Investor

Obec Čeladná

Uživatel

Obec Čeladná

Poloha stavby

Adresa

Čeladná č. p. 1, 739 12