Stavba se načítá

Silniční okruh kolem Prahy, Lahovice - Slivenec

Novostavba

Datum zahájení: 06/2006

Datum dokončení: 09/2010

Cena stavby: 7 500 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba

Přihlašovatel

Valbek spol. s.r.o.

Projektant

VALBEK spol. s.r.o. a NOVÁK&PARTNER, s.r.o.

Dodavatel

Sdružení STRABAG-HOCHTIEF-BÖGL a KRÝSL

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uživatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poloha stavby

Adresa

Lahovice - Slivenec