Stavba se načítá

Nová budova obecního úřadu v Rapotíně

Novostavba

Datum zahájení: 31.5.2013

Datum dokončení: 21.1.2015

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro kulturu a osvětu

Přihlašovatel

Obec Rapotín

Autor

Architektonický atelier ABV

Projektant

Ing. arch. Petr Benda, Architektonický ateliér ABV

Dodavatel

Irstav s.r.o.

Investor

Obec Rapotín

Uživatel

Obec Rapotín

Poloha stavby

Adresa

Šumperská 775, Rapotín