Stavba se načítá

Cyklistická stezka přes Labe, Čelákovice

Novostavba

Datum zahájení: 28. 8. 2012

Datum dokončení: 30. 6. 2014

Kategorie: Stavba technické infrastruktury, Dopravní stavba, Veřejné prostranství, Stavba pro tělovýchovu a sport

Přihlašovatel

Město Čelákovice

Autor

KMS ARCHITECTS spol. s r.o.

Projektant

Pontex s.r.o.

Dodavatel

Metrostav a.s.

Investor

Město Čelákovice

Poloha stavby

Adresa

Čelákovice