Stavba se načítá

Rehabilitace centrálního lázeňského parku v Poděbradech

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2002

Datum dokončení: 2010

Cena stavby: 180 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Rekonstrukce památky, Architektura, Rekonstrukce, Urbanistický celek

Přihlašovatel

New Visit s.r.o.

Autor

New Visit s.r.o. (Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, Ing. Arch. Marek Lehmann)

Projektant

New Visit s.r.o.

Dodavatel

JHP spol s r.o. (betonové konstrukce, vodní prvky, generální koordinace etapy A,B) a Limistav s.r.o.

Investor

Město Poděbrady

Uživatel

Město Poděbrady

Poloha stavby

Adresa

nám. T.G.Masaryka, Poděbrady