Stavba se načítá

Univerzitní centrum ve Zlíně

Novostavba

Datum zahájení: 1.8.2006

Datum dokončení: 29.1.2008

Cena stavby: 379 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Autor

Ing. arch. Eva Jiřičná, AI-DESIGN, s.r.o.

Projektant

KB HEXAPLAN, projekční a inženýrské sdružení

Dodavatel

Sdružení MW, Metrostav a.s., VW WACHAL a.s.

Investor

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Uživatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Poloha stavby

Adresa

nám. T. G. Masaryka 5555