Stavba se načítá

Vzdělávací komplex Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Novostavba

Datum zahájení: 11/2015

Datum dokončení: 11/2017

Cena stavby: 428 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Autor

prof. ing. arch. Eva Jiricná, AI - DESIGN, s.r.o.

Projektant

AED project, a.s.

Dodavatel

Zlínstav a.s.

Investor

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Uživatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Poloha stavby

Adresa

Štefánikova 5670, 760 01 Zlín