Stavba se načítá

Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

Rekonstrukce

Datum zahájení: 15.7.2014

Datum dokončení: 30.11.2015

Cena stavby: 93 978 574 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky

Přihlašovatel

S T A K O společnost s ručením omezeným

Autor

Ing. arch. Pavel Tušl

Projektant

3Q PROJECT a.s.

Dodavatel

S T A K O společnost s ručením omezeným

Investor

Královéhradecký kraj

Uživatel

Galerie moderního umění

Poloha stavby

Adresa

Hradec Králové, Velké náměstí 140