Stavba se načítá

Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum NATURA PARK, Pardubice

Novostavba

Datum zahájení: 11/2014

Datum dokončení: 6/2015

Cena stavby: 39 569 034 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu

Přihlašovatel

S T A K O společnost s ručením omezeným

Autor

Ing. Arch. Tomáš Med Ph.D. - Med Pavlík architekti

Projektant

PK-projekt s.r.o. architektonická a projekční kancelář

Dodavatel

S T A K O společnost s ručením omezeným

Investor

Ekocentrum PALETA, z.s.

Uživatel

Ekocentrum PALETA, z.s.

Poloha stavby

Adresa

Pardubice, Štolbova 2874, 530 02