Stavba se načítá

ČOV, Třeboň

Novostavba

Datum zahájení: 15. 1. 2010

Datum dokončení: 31. 10. 2011

Kategorie: Stavba technické infrastruktury

Přihlašovatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant

EKOEKO s.r.o.

Dodavatel

Sdružení SWIETELSKY – HOCHTIEF – ČOV Třeboň

Investor

Město Třeboň

Poloha stavby

Adresa

Město Třeboň