Stavba se načítá

Mateřská škola Ludgeřovice

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 13.9.2018

Datum dokončení: 20.8.2019

Cena stavby: 15 540 857 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Obec Ludgeřovice

Autor

Ing. arch. Dušan Rozsypal, Ing. arch. Tomáš Lehnert

Projektant

DUPLEX, s.r.o.

Dodavatel

MV Stavby Vjačka, s.r.o.

Investor

Obec Ludgeřovice

Uživatel

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Poloha stavby

Adresa

Hlučínská 496/62, 74714 Ludgeřovice