Stavba se načítá

Obnova hvězdárny v Teplicích

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 8.6. 2017

Datum dokončení: 27.6. 2018

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Ústecký kraj

Projektant

Atelier AVN s.r.o.

Dodavatel

AMP Chomutov

Investor

Ústecký kraj

Uživatel

Severočeská hvězdárna a planetárium

Poloha stavby

Adresa

Hvězdárna, Písečný vrch 2517, 415 01 Teplice