Stavba se načítá

Lávka pro pěší a cyklisty, Písek

Novostavba

Datum zahájení: 01.02.2018

Datum dokončení: 30.9.2018

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství, Architektura

Přihlašovatel

Město Písek

Autor

AP ATELIER, Ing. arch. Josef Pleskot

Projektant

AP ATELIER, Ing. arch. Josef Pleskot

Dodavatel

Metrostav a.s.

Investor

Město Písek

Uživatel

Město Písek

Poloha stavby

Adresa

Písek, Václavské předměstí