Stavba se načítá

Městská knihovna - Centrum celoživotního vzdělávání, Písek

Rekonstrukce

Datum zahájení: 01.05.2017

Datum dokončení: 01.05.2019

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Město Písek

Autor

studio ABS spol. s.r.o.

Projektant

studio ABS spol. s.r.o.

Dodavatel

OHL ŽS, a.s.

Investor

Město Písek

Uživatel

Městská knihovna Písek

Poloha stavby

Adresa

Alšovo náměstí 75/13, 397 01 Písek