Stavba se načítá

Intenzifikace ČOV, Velké Bílovice

Novostavba

Datum zahájení: 01. 08. 2017

Datum dokončení: 04.10.2018

Kategorie: Stavba technické infrastruktury

Přihlašovatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Dodavatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor

Město Velké Bílovice

Uživatel

Město Velké Bílovice

Poloha stavby

Adresa

Velké Bílovice