Stavba se načítá

Společenské centrum - Kino 70, Dobruška

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 01.01.2010

Datum dokončení: 31.12.2011

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro kulturu a osvětu

Přihlašovatel

Město Dobruška

Autor

Ing. Tomáš Nentvich

Projektant

Ing. Tomáš Nentvich, BITTNER architects s.r.o.

Dodavatel

Kerson spol. s r. o.

Investor

Město Dobruška

Uživatel

Město Dobruška

Poloha stavby

Adresa

Komenského 70, Dobruška