Stavba se načítá

TUL - Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie - budova G, Liberec

Novostavba

Datum zahájení: 1. 9. 2012

Datum dokončení: 14. 7. 2014

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Technická univerzita v Liberci

Autor

prof. Ing. arch. Jiří Suchomel, Architektonická kancelář TUL

Projektant

ATELIER 4, s.r.o.

Dodavatel

GEMO a.s.

Investor

Technická univerzita v Liberci

Uživatel

Technická univerzita v Liberci

Poloha stavby

Adresa

Univerzitní náměstí 1410/1. Liberec l-Staré město