Stavba se načítá

Rehabilitace Střeleckého ostrova, Praha

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2.10.2012

Datum dokončení: 23.9.2013

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro tělovýchovu a sport, Rekonstrukce

Přihlašovatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant

New Visit s.r.o. - Ing. Tomáš Jiránek - autorizovaný architekt

Dodavatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor

Městská část Praha 1

Uživatel

Městská část Praha 1

Poloha stavby

Adresa

Střelecký ostrov, Praha 1