Stavba se načítá

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera

Rekonstrukce

Datum zahájení: 11/2013

Datum dokončení: 04/2015

Cena stavby: 185 296 213 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro dočasné a rekreační ubytování, Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Sakrální stavba, Rekonstrukce

Přihlašovatel

HOCHTIEF CZ a. s.

Autor

Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhofer

Projektant

INS spol. s r.o. Projektový a inženýrský atelier

Dodavatel

HOCHTIEF CZ a. s.

Investor

Benediktinské opatství Sv. Václava v Broumově

Uživatel

Benediktinské opatství Sv. Václava v Broumově

Poloha stavby

Adresa

Klášterní 1, 550 01 Broumov