Stavba se načítá

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Novostavba

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Architektura

Přihlašovatel

Statutární město Hradec Králové

Autor

O. Hofmeister, R. Brychta - PROJEKTIL ARCHITEKTI, A. Halíř, P. Lešek

Projektant

PRO KIC - sdružení ateliérů Projektil Architekti s.r.o. a Deltaplan s.r.o.

Dodavatel

VCES a.s.

Investor

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Uživatel

veřejnost

Poloha stavby

Adresa

Hradecká 1250/2