Stavba se načítá

Knihovna města Hradce Králové

Rekonstrukce

Datum dokončení: 31.12. 2012

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Statutární město Hradec Králové

Autor

Akad. arch. David Vávra

Projektant

JIKA-CZ s.r.o.

Dodavatel

STAKO s.r.o.

Investor

Statutární město Hradec Králové

Uživatel

veřejnost

Poloha stavby

Adresa

Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové