Stavba se načítá

Lávka přes Orlici, Hradce Králové

Novostavba

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství

Přihlašovatel

Statutární město Hradec Králové

Autor

Baum & Baroš Architekten, Prof. ing. arch. Mirko Baum, Ing. arch. David Baroš

Projektant

Transconsult s.r.o.

Dodavatel

Sdružení M – SILNICE/Held & Francke – Lávka přes Orlici, vedoucí sdružení M – SILNICE a.s.

Investor

Statutární město Hradec Králové

Uživatel

veřejnost

Poloha stavby

Adresa

Hradec Králové u zimního stadionu