Stavba se načítá

Rekonstrukce a dostavba VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 11.04.2018

Datum dokončení: 31.12.2018

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Ústecký kraj

Projektant

Ctibor Žežulka - ZEFRAPROJEKT

Dodavatel

ISTAR, spol. s r.o.

Investor

Ústecký kraj

Uživatel

VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí

Poloha stavby

Adresa

Kostelní 134, 411 08 Štětí