Stavba se načítá

Rekonstrukce Oblastního muzea v Mostě

Rekonstrukce

Datum zahájení: 24.01.2018

Datum dokončení: 30.08.2019

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Ústecký kraj

Projektant

Ing. Petr Filípek

Dodavatel

SVP Chomutov spol. s r.o

Investor

Ústecký kraj

Uživatel

Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Poloha stavby

Adresa

Československé armády 1360, 434 38 Most