Stavba se načítá

Požární stanice SPZ Triangle, Bitozeves

Novostavba

Datum zahájení: 01.02.2018

Datum dokončení: 04.02.2019

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba technické infrastruktury, Administrativní budova, Stavba pro obchod a služby

Přihlašovatel

Ústecký kraj

Autor

Valbek spol. s r.o.

Projektant

Valbek spol. s r.o.

Dodavatel

ISTAR, spol. s r.o.

Investor

Ústecký kraj

Uživatel

Hasičský záchranný sbor ÚK

Poloha stavby

Adresa

Průmyslová 1063, 438 01 Bítozeves - Průmyslová zóna Triangle