Stavba se načítá

Multifunkční dopravní terminál, Česká Třebová

Novostavba

Datum zahájení: 15.12.2008

Datum dokončení: 13.8.2010

Cena stavby: 331 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství

Přihlašovatel

Město Česká Třebová

Autor

ATELIÉR HÁJEK

Projektant

OPTIMA spol. s r. o.

Dodavatel

OHL ŽS, a.s.

Investor

Město Česká Třebová

Uživatel

veřejnost

Poloha stavby

Adresa

náměstí Jana Pernera