Stavba se načítá

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Svitavy

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 1.12.2005

Datum dokončení: 30.6.2008

Cena stavby: 185 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Stavba pro obchod a služby, Architektura, Rekonstrukce, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Město Svitavy

Autor

Ing. arch. Roman Svojanovský

Projektant

Ing. arch. Roman Svojanovský

Dodavatel

VW Wachal a.s.

Investor

Město Svitavy

Poloha stavby

Adresa

Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy