Stavba se načítá

IT4Innovations - Národní superpočítačové centrum při VŠB-TUO, Ostrava

Novostavba

Datum zahájení: 03.12.2012

Datum dokončení: 30.09.2015

Cena stavby: 435 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Autor

OSA projekt s.r.o.

Projektant

Arch.Design, s.r.o./OSA projekt s.r.o.

Dodavatel

IMOS Brno, a.s.

Investor

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Uživatel

IT4Innovations - Národní superpočítačové centrum při VŠB-TUO

Poloha stavby

Adresa

Studentská 6231/1B, Ostrava - Poruba