Stavba se načítá

FEI - fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, Ostrava

Novostavba

Datum zahájení: 15.02.2011

Datum dokončení: 22.10.2012

Cena stavby: 972 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Autor

Arch. Design, s.r.o.

Projektant

Arch. Design, s.r.o.

Dodavatel

Sdružení VŠB-Elektrofakulta, účastníci HOCHTIEF CZ a.s./OHL ŽS, a.s.

Investor

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Uživatel

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO

Poloha stavby

Adresa

17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba