Stavba se načítá

Aula a CIT - centrum informačních technologií VŠB-TUO, Ostrava

Novostavba

Datum zahájení: 13.07.2004

Datum dokončení: 19.07.2006

Cena stavby: 408 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Autor

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Projektant

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Dodavatel

OHL ŽS, a.s.

Investor

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Uživatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Poloha stavby

Adresa

17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba