Stavba se načítá

Tyršův most, Přerov

Novostavba

Datum zahájení: září 2010

Datum dokončení: květen 2012

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství

Přihlašovatel

AFRY CZ s.r.o.

Autor

A. Šrámková, T. Koumar, L. Ehl (Ehl a Koumar architekti), M. Komínek, L. Dvořák (AFRY CZ)

Projektant

Ehl a Koumar architekti s.r.o., AFRY CZ s.r.o

Dodavatel

Skanska a.s.

Investor

Statutární město Přerov

Uživatel

Statutární město Přerov

Poloha stavby

Adresa

Přerov