Stavba se načítá

Dětský svět - Aquacentrum, Teplice

Rekonstrukce

Datum zahájení: říjen 2017

Datum dokončení: duben 2019

Cena stavby: 315 253 210 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro tělovýchovu a sport, Rekonstrukce

Přihlašovatel

statutární město Teplice

Autor

Ing. arch. Zdeněk Šťastný - Projekty CZ

Projektant

Ing.arch. Zdeněk Šťastný - Projekty CZ

Dodavatel

Metrostav a.s.

Investor

statutární město Teplice

Uživatel

AQUCENTRUM Teplice, příspěvková organizace

Poloha stavby

Adresa

Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice