Stavba se načítá

Ústav molekulární a translační medicíny - Biomedreg, Olomouc

Novostavba

Datum zahájení: 18.3.2011

Datum dokončení: 5.4.2012

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro tělovýchovu a sport

Přihlašovatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Autor

atelier-r, s.r.o.

Projektant

atelier-r, s.r.o.

Dodavatel

GEMO a.s.

Investor

Univerzita Palackého v Olomouci

Uživatel

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Poloha stavby

Adresa

Hněvotínská 5, Olomouc